Αυτογνωσία & Προσωπική Ανάπτυξη

Jiddu Krishnamurti

Πώς μπορώ να απαλλαγώ από το φόβο;

Απόσπασμα από το βιβλίο "Ελευθερία, Η Αρχή και το Τέλος", κεφάλαιο "Περί Φόβου".

Πώς μπορώ να απαλλαγώ από το φόβο που επηρεάζει την κάθε μου πράξη;

Τι εννοούμε με το φόβο; Φόβο για ποιο πράγμα; Υπάρχουν διάφοροι τύποι φόβου και δεν είναι ανάγκη να αναλύσουμε τον καθένα. Αλλά μπορούμε να δούμε ότι ο φόβος γεννιέται όταν δεν κατανοούμε πλήρως μια σχέση μας. Σχέσεις δεν υπάρχουν μόνο μεταξύ των ανθρώπων αλλά μεταξύ των  ανθρώπων και  της φύσης, μεταξύ των ανθρώπων και της περιουσίας, μεταξύ των  ανθρώπων και των ιδεών. Εφόσον αυτές οι σχέσεις δεν κατανοούνται πλήρως, θα υπάρχει αναγκαστικά φόβος. Η ζωή είναι σχέση. Υπάρχω σημαίνει σχετίζομαι και χωρίς σχέση δεν υπάρχει ζωή. Τίποτε δεν μπορεί να υπάρχει σε απομόνωση. Εφόσον ο νους αναζητά την απομόνωση, θα υπάρχει πάντα φόβος. Ο φόβος δεν είναι κάτι το αφηρημένο, υπάρχει μόνο σχετικά με κάτι.

Τo ερώτημα είναι: Πώς να απαλλαγούμε από τον φόβο; Πρώτα απ’ όλα το κάθε τι που υπερνικούμε, θα πρέπει να το κατακτήσουμε ξανά και ξανά. Κανένα πρόβλημα δεν μπορεί τελικά να υπερνικηθεί, να κατακτηθεί. Μπορεί να κατανοηθεί και όχι να κατακτηθεί. Είναι δύο εντελώς διαφορετικές πορείες και η πορεία της κατακτήσεως οδηγεί σε νέα πάλι σύγκρουση, σε νέο φόβο. Το να αντιστεκόμαστε,να κυριαρχούμε, να πολεμούμε ένα πρόβλημα ή να αμυνόμαστε εναντίον του, οδηγεί μονάχα σε περισσότερη σύγκρουση, ενώ αν μπορέσουμε να κατανοήσουμε το φόβο, αν διεισδύσουμε βαθιά του, τότε ο φόβος δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ με οποιαδήποτε μορφή.

Καθώς είπα, ο φόβος δεν είναι κάτι το αφηρημένο. Υπάρχει μόνο σχετικά με κάτι. Τι εννοούμε με το φόβο; Σε τελευταία ανάλυση, φοβόμαστε την ανυπαρξία, το να μη «γίγνεσθαι». Όταν λοιπόν, υπάρχει αυτός ο φόβος της ανυπαρξίας, της μη προόδου ή ο φόβος του αγνώστου, του θανάτου, μπορεί αυτός ο φόβος να υπερνικηθεί μέσω της αποφασιστικότητας, μέσω ενός συμπεράσματος, ή μέσω οποιασδήποτε εκλογής; Ασφαλώς όχι. Η απλή καταπίεση, η εξιδανίκευση ή η αντικατάσταση δημιουργούν περισσότερη αντίσταση, δεν είναι έτσι; Επομένως, ο φόβος δεν μπορεί να υπερνικηθεί με οποιοδήποτε είδος πειθαρχίας, με οποιοδήποτε είδος αντιστάσεως. Πρέπει να το δούμε καθαρά αυτό το γεγονός, να το αισθανθούμε και να το ζήσουμε. Ο φόβος δεν μπορεί να υπερνικηθεί με κανενός είδους άμυνα ή αντίσταση, ούτε μπορούμε να απελευθερωθούμε από το φόβο με την αναζήτηση μιας απαντήσεως ή με μια απλή διανοητική ή λεκτική εξήγηση.

Αλλά τι φοβόμαστε; Φοβόμαστε ένα γεγονός ή μια ιδέα περί ενός γεγονότος; Φοβόμαστε το πράγμα όπως είναι ή φοβόμαστε εκείνο που νομίζουμε ότι είναι; Πάρτε σαν  παράδειγμα τον θάνατο. Φοβόμαστε το γεγονός του θανάτου ή την ιδέα του θανάτου; Το γεγονός είναι ένα πράγμα και η ιδέα περί ενός γεγονότος είναι ένα άλλο πράγμα. Φοβάμαι τη λέξη «θάνατος» ή το ίδιο το γεγονός; Επειδή φοβάμαι τη λέξη, την ιδέα, δεν κατανοώ ποτέ το γεγονός, ποτέ δεν αντικρίζω το γεγονός. Μόνο όταν είμαι σε πλήρη επικοινωνία με το γεγονός δεν υπάρχει φόβος. Αν δεν είμαι σε επικοινωνία με το γεγονός, τότε υπάρχει φόβος και δεν υπάρχει επικοινωνία με το γεγονός εφόσον έχω μια ιδέα, μια γνώμη, μια θεωρία περί του γεγονότος. Ώστε πρέπει να έχω ξεκαθαρίσει μέσα μου εάν φοβάμαι τη λέξη, την ιδέα ή το γεγονός. Αν αντικρύσω κατάματα το γεγονός, δεν υπάρχει τίποτα που πρέπει να κατανοήσει σε σχέση με αυτό. Το γεγονός είναι εκεί, μπροστά μου και μπορώ να ασχοληθώ με αυτό. Αν φοβάμαι τη λέξη, τότε πρέπει να κατανοήσω τη λέξη, να εμβαθύνω μέσα σε όλο το μηχανισμό που προϋποθέτει η λέξη, ο όρος.

 Όνομα:
E-mail: