ΓΙΟΓΚΑ

H σημασία της αναπνοής στη γιόγκα...

Μέσα από τα τέσσερα επίπεδα της ύπαρξής μας!

Από την Κατερίνα Παλαμήδη.

Η ρυθμική και η συνειδητή αναπνοή που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των στάσεων, αλλά και κατά τη διάρκεια επιπλέον τεχνικών αναπνοής στη γιόγκα, είναι η «μπαταρία»  που «φορτίζει» νου και σώμα με ζωτική ενέργεια! 

Όταν έχεις χάσει τη Σοφία... ανάπνευσε! Guru Nanak

Όλοι οι άνθρωποι κατανοούμε ότι η αναπνοή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή μας και, για την ακρίβεια, αποτελεί έναν βασικό κρίκο που συνδέει το σώμα μας με την ίδια τη ζωή. Είναι, επίσης, μία σημαντική διαδικασία μέσω της οποίας επαναφέρουμε την ύπαρξή μας και το σώμα μας σε ισορροπία. Πόσο συχνά, όταν αγχωνόμαστε ή όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια δύσκολη ή απαιτητική κατάσταση, δεν λέμε «Πάρε μια βαθιά αναπνοή!»; Μια τόσο φυσιολογική, καθημερινή και συνεχόμενη λειτουργία του σώματός μας αποτελεί τη βάση για την εξάσκηση της Χάθα Γιόγκα.

Η ρυθμική και η συνειδητή αναπνοή που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των στάσεων, αλλά και κατά τη διάρκεια επιπλέον τεχνικών αναπνοής στη γιόγκα, είναι η «μπαταρία»  που «φορτίζει» νου και σώμα με ζωτική ενέργεια! Συχνά λέμε ότι στα μαθήματα γιόγκα κάνουμε Pranayama, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις τεχνικές αναπνοής. Αυτό όμως δεν είναι ακριβώς η αλήθεια. Οι τεχνικές αναπνοής ονομάζονται Pranayama, μα στην ουσία Pranayamaδεν είναι οι τεχνικές αναπνοής, αλλά η κατάσταση την οποία επιτυγχάνει κανείς όταν εξασκεί τις τεχνικές αναπνοής. Pranayama είναι ο στόχος και όχι η διαδικασία.

«Prana» σημαίνει «Zωτική Ενέργεια», είναι η ζωογόνος δύναμη που διαπερνά ολόκληρη τη Δημιουργία, «Yama» σημαίνει «Έλεγχος» και «Ayama» σημαίνει «Διεύρυνση». Με λίγα λόγια, Pranayama είναι ο έλεγχος της πράνα στο σώμα μας μέσω της αναπνοής και μέσα από την ατομική μας διεύρυνση, καθώς λαμβάνουμε περισσότερη ζωτική ενέργεια στο παρόν. Έτσι, επιτυγχάνεται ο έλεγχος του σώματος, η συνειδητή διαχείριση της ενέργειάς μας και η σύνδεσή του με τον νου και το πνεύμα. Καθώς εξασκούμαστε όλο και περισσότερο στις τεχνικές αναπνοής, μεταβαίνουμε ταχύτερα στο να αφυπνίσουμε την ικανότητά μας να ελέγχουμε το σώμα μας μέσω της αναπνοής μας, ενώ παράλληλα απολαμβάνουμε όλα τα οφέλη από την πράνα που εισπράττουμε. Σημαντικό είναι όχι μόνο να λαμβάνουμε ζωτική ενέργεια, αλλά να είμαστε σε θέση να τη διαχειριζόμαστε σε φυσικό, συναισθηματικό και νοητικό επίπεδο. Όσο εξασκούμε τη Χάθα Γιόγκα, τόσο ερχόμαστε σε επαφή με το σώμα μας και τον νου μας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία η γιόγκα μπορεί να αποτελέσει ένα θαυμάσιο εργαλείο αυτογνωσίας, το οποίο μπορεί να μας επιτρέψει να απελευθερωθούμε συνειδητά από όσα μας κρατούν πίσω στη ζωή και να οδεύσουμε στο να γίνουμε κυρίαρχοι του εαυτού μας.  Όταν φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο σε αυτή τη διαδικασία, είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε ακόμα παραπέρα και να φτάσουμε στο επίπεδο να υπερβούμε το σώμα και τον νου μας. Η εξάσκηση αυτή, που γίνεται μέσω του διαλογισμού, μπορεί να μας οδηγήσει στο να βιώσουμε πιο λεπτοφυείς καταστάσεις της ύπαρξής μας και να φτάσουμε στη φώτιση.

Η βαθιά, η ρυθμική και η συνειδητή αναπνοή επηρεάζει και εξισορροπεί και τα τέσσερα επίπεδα της ύπαρξής μας. Υπάρχει ένας μοναδικός τρόπος που η σωστή αναπνοή, μέσω της γιόγκα, επιδρά…Όνομα:
E-mail: