Συνεδρίες

  

 Συμβουλευτική Θεραπευτική 

Η αυτογνωσία θεραπεύει!

Η Συμβουλευτική Θεραπευτική είναι ένα μη παρεμβατικό σύστημα αυτεπίγνωσης και αυτογνωσίας 

Με τη Συμβουλευτική Θεραπευτική ο άνθρωπος μπορεί να βοηθηθεί ώστε να αναγνωρίσει και να έχει επίγνωση με ποιο τρόπο δημιουργείται η πραγματικότητά του. Επίσης, συνειδητοποιεί το ρόλο που έχει το περιβάλλον όπου μεγάλωσε στη διαμόρφωση αυτής της πραγματικότητας. Τέλος, τον βοηθάει να αποκτήσει συνείδηση των αιτιών των προβλημάτων του, ώστε να κάνει τις αλλαγές που χρειάζεται για να οδηγηθεί προς τη λύση τους και σε μια ποιότητα ζωής που έχει περισσότερη χαρά, ευτυχία και νόημα.

Με τη βοήθεια και τη συμπαράσταση του Συμβούλου το άτομο ανακαλύπτει αυτοπεριοριστικές πεποιθήσεις και αποφάσεις του παρελθόντος, καθώς και τον τρόπο να τις αλλάξει, εφόσον το επιλέξει. Μαθαίνει και εκπαιδεύεται να τιμά τον εαυτό του χωρίς όρους. Να διακρίνει αυτό που πραγματικά αξίζει και έχει νόημα για τον ίδιο  και να ζει βάσει αυτών των αξιών, διαφοροποιώντας τον εαυτό του από τα πρέπει και τις γνώμες του περιβάλλοντός του.

Το περιβάλλον όπου μεγαλώνουμε, έχει επηρεάσει τον καθένα μας και στην προσπάθειά μας σαν παιδιά να ανταποκριθούμε  στις καταστάσεις, προκειμένου να έχουμε ασφάλεια και αγάπη, σιγά σιγά ξεχάσαμε να διακρίνουμε τις πραγματικές μας αξίες και τα θέλω μας. Τα πρέπει και η νοοτροπία των σημαντικών ανθρώπων στη ζωή μας έγιναν η πραγματικότητά μας και καθόρισαν  τις επιλογές στη ζωή μας για μας, χωρίς εμάς.

Τα συμπεράσματα, οι πεποιθήσεις που εντυπώθηκαν κατά τη διαδικασία της ανάπτυξής μας στο υποσυνείδητό μας, ορίζουν τη συναισθηματική μας κατάσταση και τις επιλογές δράσης/αντίδρασης που κάνουμε στο παρόν.  Και παρόλο που στο παρόν μας δεν πιστεύουμε πια σε αρκετές πεποιθήσεις και νοοτροπίες του υποσυνειδήτου μας, χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, ορίζουν τη ζωή μας.

Σε τι μας ωφελεί

Σκοπός των συνεδριών είναι η Αυτοαποδοχή, η Ενδυνάμωση, η Αυτοεκτίμηση, η αναγνώριση ταλέντων και ικανοτήτων και η αξιοποίησή τους. Η επίγνωση αυτών που έχουν νόημα και πραγματική αξία για τον ίδιο. Επίσης, να ευθυγραμμίσει σκέψεις, λόγια, πράξεις, δημιουργώντας μια ζωή που θα έχει νόημα, χαρά και ευτυχία.

Στόχος των ατομικών συνεδριών είναι η ανακάλυψη περιοριστικών πεποιθήσεων, προσκολλήσεων, συμπερασμάτων, αντιλήψεων, επιλογών, αποφάσεων που δεν τον εξυπηρετούν πλέον στη ζωή του, και η απελευθέρωση από αυτές. Η αναγνώριση, διαχείριση και απελευθέρωση των αρνητικών συναισθημάτων και το δυνάμωμα των θετικών. Να ξέρει τι θέλει και να επικοινωνεί αποτελεσματικά. Η στάση του στη ζωή να είναι χρήσιμη για τον εαυτό του και το περιβάλλον.

Οι συνεδρίες Συμβουλευτικής Θεραπευτικής πραγματοποιούνται στο χώρο μας και γίνονται είτε ατομικά, είτε ομαδικά. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.