Σεμινάρια

   

Σεμινάριο Αυτογνωσίας

«Η εκδήλωση της Αγάπης μέσα

από τα 7 πεδία Συνείδησης»

Βιωματικό σεμινάριο περί... Αγάπης!

Το κλειδί για την Υγεία, τη Χαρά την Αφθονία και την Ευτυχία είναι η Αγάπη. Η ζωή είναι Σχέση. Σχέση με τον εαυτό μας και ό,τι μας περιβάλλει. Η ποιότητα των σχέσεων που δημιουργούμε εξαρτάται από την ελεύθερη ή μη ροή της Ενέργειας της Αγάπης. Ενέργεια είναι η ικανότητα ενός συστήματος να παράγει έργο. Τι έργο παράγουμε καθημερινά; Παράγουμε έργο που μας οδηγεί στην υγεία, στην αρμονία με το περιβάλλον μας και τελικά στην ευτυχία; Εάν όχι, ποιες προϋποθέσεις βάζουμε συνειδητά ή ασυνείδητα για την Αγάπη;

Ένα σημαντικό σεμινάριο Αυτό-Επίγνωσης για όλους, που διαρκεί 3 ώρες και έχει ως βασικό αντικείμενο την Eκδήλωση της Αγάπης.

Στην ύλη του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

  • Τα πεδία Συνείδησης και τα φίλτρα της Αγάπης
  • Οι λανθασμένες αντιλήψεις για την Αγάπη
  • Η πρόκληση της Αγάπης
  • Ακούγοντας την Καρδιά, η πρόκληση της Ανθρωπότητας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο
  • Οι ΚΥΚΛΟΙ της Ταύτισης, της Αγάπης και της Δράσης
  • Η Ελεύθερη Ροή της Αγάπης και η Πνευματική Διάκριση
  • Οικουμενική Αγάπη

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με αυτό το σεμινάριο, παρακαλούμε επικοινωνείστε μαζί μας.