Εργαστήρι Εκπαίδευσης Φάσης IV (2 ημέρες)

Φάση IV - Ενεργειακή Εκπλήρωση

Σε αυτή την «τελική» εξισορρόπηση, εδραιώνεται σύνδεση και επικοινωνία με τον μελλοντικό σας εαυτό μέσα από το Πρίσμα Προσωπικών Δυνατοτήτων, επιτρέποντας στην ενέργεια του μελλοντικού δυναμικού να εκδηλώνεται στην παρούσα πραγματικότητα. Ισορροπήστε μέσα από το Πρίσμα Προσωπικών Δυνατοτήτων, μια δυναμική, δημιουργική σύνδεση και επικοινωνία με τον μελλοντικό εαυτό.

                                               1η Ημέρα                                                 

Βασικά σημεία εκμάθησης:

 • Θεωρία της Φάσης IV.
 • Διαλογισμός Δυνητικού Εαυτού.
 • Ο Συν-Δημιουργικός Κύκλος.
 • Κατευθυντήριες Αρχές EMF Balancing Technique.
 • Επικοινωνία.
 • Επισκόπηση της Θητείας Πρακτικής.
 • Συνδυασμοί Συνεδριών.
 • Συνεδρίες από Απόσταση.
 

Βασική εμπειρία:

 • Ο Διαλογισμός του Δυνητικού Εαυτού.
 • Βιώνετε Συνεδρία από Απόσταση Φάσης Ι.
 • Κάνετε Συνεδρία από Απόσταση Φάσης Ι.
 

Τι θα μπορείτε να κάνετε:

 • Να προσφέρετε Συνεδρία από Απόσταση.
 

                                               2η Ημέρα                                                

Βασικά σημεία εκμάθησης:

 • Επανάληψη του UCL και των Templates Φωτός — Φάσεις I-IV.
 • Παρακολουθείτε βίντεο με την Πέγκυ Φοίνιξ Ντούμπρο, δημιουργό της EMF Balancing Technique®, να κάνει μια πλήρη Συνεδρία Φάσης ΙV.
 • Παρακολουθείτε τον δάσκαλό σας να κάνει μια περίληψη της Συνεδρίας Φάσης ΙV σε πίνακα ή με φλιπ-τσαρτ (Παρουσίαση Δασκάλου).
 • Πώς να κάνετε μια συνεδρία Φάσης IV.
 • Ανασκόπηση της Ενεργειακής Συνεδρίας στο τέλος της μέρας.
 

Βασική εμπειρία:

 • Δέχεστε Συνεδρία Φάσης IV.
 • Παρακολουθείτε μια Συνεδρία Φάσης IV.
 • Κάνετε Συνεδρία Φάσης IV.
 

Τι θα μπορείτε να κάνετε:

 • Να προσφέρετε Συνεδρία της Φάσης IV.

 

ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ Ι-ΙV

Τα εγχειρίδια και οι βεβαιώσεις παρακολούθησης που δίνονται στα σεμινάρια εκπαίδευσης της EMF Balancing Technique® είναι τα αυθεντικά και πιστοποιημένα από τον Διεθνή Οργανισμό «The Energy Extension, Inc.» (EEI), του οποίου συνιδρυτές είναι η Πέγκυ & ο Στήβεν Ντούμπρο. 

Μπορείτε να εκδηλώσετε την πρόθεσή σας για την δημιουργία ομάδας, επικοινωνώντας μαζί μας. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν σας δεσμεύει, μπορεί όμως να κινητοποιήσει την οργάνωση των σεμιναρίων και των εκπαιδεύσεων που έχουμε να σας προσφέρουμε με αγάπη και σεβασμό.