EMF Balancing Technique®

Συνεδρίες Φάσεων V-VIII 

Εξασκόντας τα γνωρίσματα του Mastery

Στις Φάσεις V-VIII εστιάζουμε στην Εξάσκηση του Mastery (Κυριότητα του Εαυτού), δηλαδή στην εξάσκηση της έκφρασης των πιο ευγενών πτυχών του εαυτού μας στην καθημερινή ζωή.

Οι Φάσεις V-VIII της EMF Balancing Technique® (Τεχνική Εξισορρόπησης Ηλεκτρομαγνητικού Πεδίου) εστιάζουν στην ενδυνάμωση των ενεργειακών προτύπων του Mastery (μάστερι) και οδηγούν σε πληρέστερη έκφραση των γνωρισμάτων του, τα οποία ήδη φέρουμε μέσα μας. Γνωρίσματα του Mastery είναι η Αγάπη, η Δύναμη, η Εστίαση, η Ευελιξία, η Αυτοπαραδοχή, η Αφθονία, η Φώτιση κλπ. Στις Φάσεις V-VIII ενεργοποιούμε συνολικά 44 τέτοια γνωρίσματα. Επίσης, ενεργοποιούνται νέα Template (ενεργειακά οκτάεδρα πρότυπα) και επιπλέον ίνες του Universal Calibration Lattice® (Συμπαντικό Δικτύωμα Καλιμπραρίσματος), προσφέροντας μας μεγαλύτερη αίσθηση υποστήριξης, ασφάλειας και σταθερότητας. Καθώς αποκτάμε αυξανόμενη επίγνωση των ιερών μας Template, συνδεόμαστε ακόμη περισσότερο με τον άπειρο εαυτό μας, ακτινοβολώντας από τον πυρήνα της ύπαρξής μας!

Η διαδικασία των συνεδριών

Πριν αρχίσει κάθε συνεδρία, ο σύμβουλος EMF κάνει πρώτα μια σύντομη, εικονογραφημένη ανασκόπηση του UCL και των ιερών Template (τέμπλεϊτ) που ενεργοποιήθηκαν στις Φάσεις I-IV, και μετά, παρουσιάζει τα ιερά Template στα οποία θα εστιάσουν οι Φάσεις V-VIII. Στη συνέχεια, ζητά από το δέκτη να καθίσει αναπαυτικά στην καρέκλα, με κλειστά μάτια, και του θέτει τρεις απλές ερωτήσεις για μερικά λεπτά σιωπηλού συλλογισμού. Κατόπιν, ο δέκτης καλείται να κοιτάξει μια σειρά από κάρτες που απεικονίζουν 11 από τα συνολικά 44 εικονογραφημένα γνωρίσματα του Mastery που περιέχονται στο σετ καρτών "Εξάσκησης Mastery"     (11 για κάθε συνεδρία), συν μια πρόσθετη κάρτα που μπορεί να αντιπροσωπεύσει οποιοδήποτε άλλο γνώρισμα. Ο δέκτης τοποθετεί τις κάρτες "Εξάσκησης Mastery" με σειρά προτεραιότητας, προάγοντας τα γνωρίσματα που θέλει να δυναμώσει περισσότερο στη δεδομένη περίοδο της ζωής του. Μετά ξαπλώνει στο κρεβάτι μασάζ και ο σύμβουλος ξεκινά την εκτέλεση μιας σειράς κινήσεων ανάλογων με αυτές των Φάσεων I-IV. Οι κινήσεις καθορίζονται από τα γνωρίσματα που προέταξε ο δέκτης, κάνοντας έτσι κάθε συνεδρία απολύτως μοναδική. Μετά την ολοκλήρωση, ο δέκτης λαμβάνει ένα έντυπο αρχείο της συνεδρίας που περιέχει ερωτήσεις για να τις σκεφθεί καθώς αρχίζει να δυναμώνει την εξάσκηση του Μastery στην καθημερινή του ζωή.

Φάση V: Άπειρη Ενέργεια της Αγάπης

Η εστίαση της Φάσης V είναι στην προσωπική μεταμόρφωση μέσα στην ενέργεια της Άπειρης Αγάπης. Αποκτάμε μεγαλύτερη επίγνωση της αυξανόμενης δύναμης του εκφρασμένου λόγου μας και αυξάνεται η ικανότητά μας να εξασκούμε το Mastery σε αρμονία με την εσώτατη σοφία και αλήθεια μας. Επίσης, αυξάνουμε την ικανότητα να επιφέρουμε αλλαγές στη ζωή μας.

Φάση VI: Άπειρη Συμπόνια και Δράση

Η εστίαση της Φάσης VI είναι στην Άπειρη Συμπόνια και Δράση μέσα στην ενέργεια της Αγάπης. Αποκτάμε μεγαλύτερη επίγνωση των γεμάτων συμπόνια πράξεών μας στην καθημερνότητα μας, καθώς και της αυξανόμενης δύναμης του φυσικού μας αγγίγματος σε όλα όσα κάνουμε. Καθαρισμός και εξισορρόπηση του Know Knot ( Κόμπος της Γνώσης).

Φάση VII: Άπειρη Παρουσία

Η εστίαση της Φάσης VII είναι στην Άπειρη Παρουσία, δημιουργώντας ένα συντονισμό Ολότητας. Ο συντονισμός αυτός ανοίγει νέα κανάλια ενέργειας για την ενσωμάτωση του πολυδιαστασιακού μας εαυτού. Αποκτάμε μεγαλύτερη επίγνωση της αυξανόμενης δύναμης της φυσικής μας παρουσίας σε όλα όσα κάνουμε. Βίωμα της Μήτρας του Άπειρου Εαυτού.

Φάση VIII: Άπειρη Σοφία

Η εστίαση της Φάσης VIII είναι στην Άπειρη Σοφία. Αποκτάμε μεγαλύτερη επίγνωση της δύναμης που μας προσφέρει η σύνδεση με τη σοφία του άπειρου εαυτού μας, σε όλα όσα κάνουμε. Επίσης, αυξάνουμε την ικανότητα να μεταφράζουμε τις εμπνεύσεις και τις διαισθήσεις σε χρησιμοποιήσιμη γνώση στην καθημερινή μας ζωή. Βίωμα των Infinite Points of Lights (Άπειρα Σημεία Φωτός).

Για να κάνει κάποιος τις Φάσεις V-VIII πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις  Φάσεις I-IV ή να έχει δεχτεί τη Φάση XIII.  Εφόσον κάνει πρώτα τις Φάσεις V-VIII με τη σειρά, μπορεί να επαναλάβει οποιαδήποτε από αυτές ή να συνεχίσει με τις Φάσεις IX-XII.

Οι συνεδρίες των Φάσεων V-VIII της EMF Balancing Technique διαρκούν περίπου 1 ώρα και πραγματοποιούνται είτε στο χώρο μας είτε εξ αποστάσεως. Για πληροφορίες ή ραντεβού επικοινωνήστε μαζί μας.