EMF Balancing Technique®

Συνεδρίες Φάσεων I-IV   

Θεμελιώνοντας την πιο φωτισμένη ζωή!

Οι Φάσεις Ι-IV δημιουργούν τα ενεργειακά θεμέλια που χρειαζόμαστε για να στηρίξουμε την ικανότητά μας να συνδημιουργούμε την πιο φωτισμένη ζωή που μπορούμε.

Οι συνεδρίες των 4 πρώτων φάσεων (I-IV) της EMF Balancing Technique® (Τεχνική Εξισορρόπησης Ηλεκτρομαγνητικού Πεδίου) εστιάζουν στα Εξελικτικά Θεμέλια του ανθρώπου και δημιουργούν μια ενεργειακή βάση για να στηρίξει την ικανότητά που διαθέτουμε όλοι μας να συνδημιουργούμε μια φωτισμένη ζωή σύμφωνα πάντα με τον ιδιαίτερο σκοπό της ύπαρξής μας. Η ενδυνάμωση (καλιμπράρισμα) που αποκομίζει ο δέκτης μετά από κάθε συνεδρία είναι μοναδικό για τον καθένα και καθορίζεται από την εσώτερη σοφία του ατόμου.

Η διαδικασία για κάθε συνεδρία

Πριν την έναρξη μιας συνεδρίας, ο σύμβουλος αφιερώνει λίγο χρόνο για να παρουσιάσει εικονογραφήσεις του Universal Calibration Lattice (Συμπαντικό Δικτύωμα Καλιμπραρίσματος) και των Ιερών Template (ενεργειακά πρότυπα σχήματος διαμαντιού) στα οποία θα εστιαστεί η εργασία των Φάσεων I-IV. Στη συνέχεια, ο δέκτης ξαπλώνει αναπαυτικά στο κρεβάτι μασάζ, κλείνει τα μάτια, και ο σύμβουλος «προετοιμάζει» το πεδίο, επιτρέποντας τη ροή συμπαντικής ενέργειας μέσα από τα χέρια του προς την ενεργειακή ανατομία του δέκτη. Καθ΄όλη τη διάρκεια της συνεδρίας, ο σύμβουλος εκτελεί μια σειρά αρμονικών κινήσεων —σαν αυτές του Τάι Τσι— πάνω από το σώμα του δέκτη, σχεδιασμένες ώστε να διεγείρουν και να εξισορροπούν τις ενεργειακές του ίνες. Σε ορισμένες στιγμές —αφού πρώτα ενημερώσει— θα χρειαστεί να ακουμπήσει απαλά τα χέρια του στο σώμα του δέκτη, προκειμένου να διευκολύνει τη ροή της ενέργειας. Κατά τη διαδικασία, ο σύμβουλος λέει δυνατά συγκεκριμένες προθέσεις με σκοπό την εστίαση του δέκτη στους ενεργειακούς συντονισμούς. Μετά το τέλος της συνεδρίας, ο δέκτης λαμβάνει ένα αντίγραφο των προθέσεών αυτών, ώστε να αφιερώσει λίγο χρόνο αναλογιζόμενος πώς θα ήθελε να κατευθύνει την ενέργεια τους, ώστε να συν-δημιουργήσει την πιο φωτισμένη ζωή!

Φάση Ι: Σοφία και Συναισθήματα

Πρόθεση της Φάσης Ι είναι η ισορροπία ανάμεσα στο νου και στην καρδιά. Πώς θα ήταν άραγε να μπορούμε «να σκεφτόμαστε με την καρδιά και να νιώθουμε με τον νου»; Η ισορροπημένη χρήση της σοφίας και των συναισθημάτων μας, δημιουργεί γερά θεμέλια για να προχωρήσουμε στη ζωή. Η φάση I απελευθερώνει το στρες και εδραιώνει ένα νέο πρότυπο ελευθερίας και ευεξίας.

Φάση ΙΙ: Αυτοδιεύθυνση και Αυτοϋποστήριξη

Πρόθεση της Φάσης ΙΙ είναι η ενίσχυση της δυνατότητας για υποστήριξη και κατεύθυνση από την Ψυχή. Βοηθά να απελευθερωθούν με χάρη παλιά ενεργειακά πρότυπα που ίσως μας κρατούν πίσω, μετουσιώνοντας την ιστορία μας σε αξιοποιήσιμη γνώση. Η ενέργεια που απελευθερώνεται γίνεται διαθέσιμη στο «Τώρα» μας, και αυτό που ονομάζουμε παρελθόν γίνεται πλέον μια στήλη σοφίας και υποστήριξης. Μπορεί μάλιστα να ενεργοποιηθούν και ταλέντα ή ικανότητες που θα μας στηρίξουν καθώς προχωράμε στο ταξίδι της ζωής.

Φάση ΙΙΙ: Ακτινοβολία Ενέργειας του Πυρήνα

Πρόθεση της Φάσης ΙΙΙ είναι η δυνατή και διαυγής ακτινοβολία της ενέργειας του πυρήνα μας —της κεντρικής στήλης που διαπερνά την ύπαρξή μας. Ενθαρρύνει την αυξημένη ροή της πνευματικής νοημοσύνης στην καθημερινή μας ζωή και στηρίζει την κατανόηση και την επίγνωση της μοναδικής έκφρασης της Ψυχής μας. Στόχος της είναι επίσης η ισορροπία μεταξύ της ενέργειας που λαμβάνουμε και της ενέργειας που προσφέρουμε.

Φάση IV: Ενεργειακή Εκπλήρωση

Πρόθεση της Φάσης IV είναι η εδραίωση της σύνδεσης και επικοινωνίας με τον μελλοντικό Εαυτό μέσω του Πρίσματος Μελλοντικού Δυναμικού, διοχετεύοντας ενέργεια μελλοντικού δυναμικού στη συνδημιουργία της παρούσας πραγματικότητας. Δυναμώνει τη σύνδεσή μας με την ανώτερη συνειδητότητα, βαθαίνει την επικοινωνία μας με τον δυνητικό εαυτό μας και διευρύνει το πεδίο μας, ώστε να ενσωματώνουμε πιο υψίσυχνες ενέργειες.  Στη Φάση IV κινητοποιούμε συνειδητά τον Συμπαντικό Νόμο της Έλξης.

Αφού κάνει κάποιος τις τέσσερις πρώτες φάσεις με τη σειρά, μπορεί μετά να επαναλάβει οποιαδήποτε από αυτές ή να συνεχίσει με τις Φάσεις V-VIII και τις Φάσεις IX-XII, οι οποίες επίσης πρέπει να γίνουν με τη σειρά.

Οι συνεδρίες των Φάσεων I-IV της EMF Balancing Technique διαρκούν περίπου 1 ώρα και πραγματοποιούνται είτε στο χώρο μας είτε και εξ' αποστάσεως. Για πληροφορίες ή ραντεβού επικοινωνήστε μαζί μας.